top of page

LEESBEVORDERING

Fred Diks komt graag in klassen om via lezingen aan leesbevordering te doen. Fred heeft inmiddels heel veel boeken geschreven op verschillende AVI-niveaus. Ook zijn er diverse luisterboeken van hem uit en zijn er heel veel Koen Kampioen-boeken en een James Blond-boek van hem in het speciale dyslexie-druk verschenen.

Waarom?

  • Lezen is bevorderlijk voor de taalvaardigheid (op alle gebieden: woordenschat, spelling, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid).

  • Lezen is stimulerend voor het inlevingsvermogen en ontwikkelt de fantasie.

  • Lezen ontwikkelt het esthetisch gevoel, door o.a. het bekijken van mooie illustraties en het lezen van poëtische, beeldende taal.

  • Lezen ontwikkelt de kennis en het inzicht omtrent jezelf, de medemens en de omringende wereld.

  • Lezen laat je deelnemen en kennisnemen aan ‘cultuur’.

  • Lezen biedt spanning en/of ontspanning en daarmee dus veel plezier!

Fred Diks - kinderboekenschrijver.jpg

Foto: Ton Mosheuvel

Fred Diks - kinderboekenschrijver - 21.jpg

Lezing voor ouders

Fred Diks geeft ook lezingen over leesbevordering op scholen voor ouders. Vaak organiseert de ouderraad of oudervereniging één keer per jaar een avond speciaal voor ouders, Deze avond kan in het teken staan van leesbevordering. Fred Diks stemt zjn lezing altijd af op de behoeften van school en ouders, een lezing op maat dus. Neem voor meer informatie en de beschikbaarheid contact op met Fred Diks.

Foto: Sven Scholten

bottom of page